Ako to teda je? Sú elektronické cigarety škodlivé? Táto otázka trápi milióny fajčiarov ako aj tých, ktorý sa už rozhodli zmeniť tradičný spôsob na e-fajčenie. Doterajšie informácie neboli kompletné a boli často protichodné. Táto záležitosť je zaujímavá o to viac, že Európska únia nedávno začala podnikať kroky smerujúce k zákazu e-cigariet. Vo februári boli v Poľsku širokej verejnosti predstavené vedecké poznatky týkajúce sa vplyvu e-fajčenia na ľudské zdravie. Hlavným prednášajúcim bol profesor Andrzej Sobczak vedúci Katedry všeobecnej a neorganickej chémie Farmaceutickej fakulty Sliezskej lekárskej univerzity v Katoviciach a Katedry chemickej škodlivosti a genetickej toxikológie na Fakulte pracovného lekárstva a environmentálneho zdravia v Sosnovci. Závery vyplývajúce zo zverejnených poznatkov sú jednoznačné – porovnanie tabakového dymu a aerosólu e-cigarety jednoznačne preukazuje, že škodlivosť e-cigariet je neporovnateľne menšia. Jediné látky, ktorých koncentrácia bola vyššia v parách vytváraných elektronickými cigaretami, bol benzaldehyd a p-metylbenzaldehyd. Sú to látky, ktoré sú pravdepodobne derivátmi populárnych chuťových substancií, ktoré sa používajú nielen v nikotínových tekutinách (v liquidoch), ale aj v iných populárnych potravinách.

 

 

Výskum pána profesora preukázal, že aerosól neobsahuje karcinogénne látky, ako benzén, toluén či polycyklické aromatické uhľovodíky. Konferencia sa tiež venovala problematike pasívneho fajčenia. Je to veľmi dôležitý prvok verejnej diskusie týkajúcej sa legálnosti e-fajčenia. Spolupracovníci profesora Sobczaka preukázali, že množstvo nikotínu vo vzduchu v bezprostrednej blízkosti e-fajčiara je 10-krát menšia ako v podobnej situácii v blízkosti tradičného fajčiara. Záver je preto jednoznačný – pasívne fajčenie v prípade e-cigariet práve neexistuje.

 

 

Taktiež výsledky testov z inštitúcií ako SRNT, FDA, LPD  (a mnohých ďalších..) hovoria taktiež jasne v prospech e-cigarety na úkor tej klasickej. Podľa Gréckeho kardiológa MUDr Konstantina Farsalina by bol zákaz elektronických cigariet „etickým zločinom“, keďže ľudia by sa mohli znovu vrátiť k smrtiacim cigaretám. Jeho výsledky preukázali najmä to, že používanie e-cigarety má oproti tým klasickým len veľmi malý vplyv na činnosť srdca. K dlhodobým hľadiskám potvrdil, že treba vykonať viac testov avšak optimisticky prehlásil, že „Vzhľadom na extrémne riziká spojené s fajčením cigariet naznačujú získané informácie, že elektronické cigarety sú rozhodne menej  škodlivejšie a zmena tabaku za elektronické cigarety môže byť zdraviu prospešná.“

 

 

Cigareta Vs. E-cigareta

 

Používanie cigariet predstavuje nebezpečenstvo nielen pre samotných fajčiarov, ale aj pre ľudí v ich okolí. Aby sme mohli lepšie pochopiť tento problém, odborná literatúra používa niekoľko termínov. Dym bol rozdelený na hlavnú prúd, tzn. ten, ktorý sa priamo vdychuje do pľúc, ako aj bočný prúd, tzn. tá časť, ktorá sa uvoľňuje z tlejúcej časti cigarety. Za pasívne fajčenie sa považuje vdychovanie toho, čo do vydychuje fajčiar, ako aj bočného dymu. Táto zmes sa v odborne volá dymom prostredia. 

V prípade e-cigariet sa jav bočného dymu, prúdu, neobjavuje. Mechanizmu odparovania nikotínovej tekutiny sa spúšťa iba počas vytvárania podtlaku, tzn. vdychovania. O pasívnom fajčení sa dá hovoriť iba v kontexte výparov, ktorý e-fajčiar vydychuje do okolitého prostredia.

 

 

 

Typy tabakového dymu a aerosólu v tradičných (A) a elektronických (B) cigaretách. Obrázok 1.

Pri výskume pasívneho fajčenia odborníci zistili, že obsah škodlivých a toxických látok v bočnom prúde tabakového dymu je mnohonásobne väčší ako v hlavnom prúde. Znamená to, že oveľa škodlivejšie je vdychovanie toho, čo sa uvoľňuje z tlejúcej cigarety, ako to, čo sa z nej priamo vťahuje (Graf 1). Pretože na pasívnych fajčiarov pôsobí hlavne bočný prúd tabakového dymu, ich zdravie je vystavené škodlivému pôsobeniu oveľa viac, ako sa dakedy myslelo.

 

 

 

Porovnanie koncentrácie látok v hlavnom a v bočnom prúde tabakového dymu.  

Mnohé testy a štúdie tabakového dymu, identifikovali v ňom viac ako 5600 rôznych chemických látok. Ale napriek rapídnemu rozvoju vedy a techniky, niekoľko stoviek látok nebolo stále objavených. Tabakový dym sa skladá z dvoch fáz, plynovej a pevnej, nachádza sa v nich okolo 400-500 chemických látok v plynovej fáze, a okolo 3500 chemických látok v pevnej fáze.

 

V prípade e-cigariet situácia vyzerá úplne odlišne. Všetkých chemických látok, ktoré vznikajú pri vytváraní aerosólu, je mnohonásobne menej. Vďaka tomu, že množstvo chemických látok je oveľa menej, dajú sa oveľa ľahšie zistiť, čo presne e-fajčiar vdychuje. V „dyme” e-cigariet neboli objavené škodlivé substancie ako napr. toluén, benzén, styrén, naftalén, hexanal, či valeraldehyd, ktoré sa ale nachádzajú v dyme klasickej cigarety.  Jediná podstatná chemická látka, ktorá sa nachádza v okolí e-fajčiara, je nikotín. Podľa najnovších výskumov, pasívni fajčiari sú vystavení pôsobeniu nikotínu pochádzajúceho z e-cigariet až 10-krát menej, ako v prípade klasických cigariet.

 

 

Zloženie náplne elektronickej cigarety

 

Hlavnou zložkou liquidu(náplne) e-cigarety je buď propylénglykol, alebo rastlinný glycerol (poprípade obidve tieto látky). Propylénglykol je mierne hustá kvapalina, ktorá sa používa aj v medicíne, kozmetike, detských kvapkách a pri výrobe inhalátorov, rastlinný glycerol je bezfarebná kvapalina sladšej chuti, ktorá je súčasťou tukov. V závislosti na receptúre môže obsahovať menšie percento vody, ktorá slúži na zriedenie tekutiny a minimálne množstvo alkoholu, ktorý je tiež na riedenie a pre viazanie všetkých látok z liquidu. Pri dychovej skúške nemajte strach. Nie je možné, aby ste mali pozitívny výsledok. Kyselina mliečna, opäť minimálne množstvo, spája ostatné látky. Obsahuje tiež aromatické látky, potravinárske farbivá a na záver vyššie spomenutý nikotín, bezfarebná olejovitá látka. Všetky tieto prísady spĺňajú prísne kritériá zdravotnej nezávadnosti.

 

Dotazník na University of Alberta, z roku 2009 opisuje pocity tých, ktorí prešli z tabakovej cigarety na elektronickú.

 

 

 

Podľa výsledkov až 90,5% odpovedalo, že sa cíti lepšie a 9,8% nepocítilo rozdiel. Nikto z respondentov však nepocítil zhoršenie stavu. Podobný on-line dotazník, taktiež z roku 2009 potvrdzuje, že u používateľov e-cigariet sa radikálne zlepšila chuť a čuch, taktiež prestali kašlať a celkovo sa im zlepšila fyzická kondícia.

Záver, by mohol znieť: „Hovoriť fajčiarovi o rizikách elektronickej cigarety, je to isté ako varovať topiaceho sa, že pri vylezení na záchranný čln si môže udrieť koleno.“

 

 

Ceny cigariet:

 

Ceny cigariet sú vysoké hlavne kvôli spotrebnej dani, ktorá tvorí väčšinovú časť ceny. Tato daň sa vzťahuje na tabak a nie na nikotín. Užívatelia elektronickej cigarety teda nie sú donútení prispievať významnými čiastkami do štátneho rozpočtu viac než ostatní občania, zatiaľ čo fajčiari tabakových cigariet žiaľ áno.Napriek tomu, že úroveň nikotínu je rovnaká, cena za fajčenie je výrazne nižšia. V porovnaní s neustále sa zvyšujúcou cenou tabakových cigariet je cena nikotínových náplní stabilná a je možné dokonca očakávať aj mierny pokles.

 

Priemerný fajčiar prefajčí čiastku, ktorú investoval do kúpy elektronickej cigarety za mesiac a v nasledujúcom mesiaci sú náklady na elektronickú cigaretu zhruba tretinové.Taktiež elektronickú cigaretu nie ste nútení doťahať do konca ako klasickú zapálenú cigaretu, ale môžete si len pár krát potiahnuť a znovu ju vrátiť do puzdra resp. odložiť.Z nasledujúcich grafov si môžete spraviť zhruba predstavu o aké čiastky sa tu jedná.

 

Do B – kategórie spadajú cigarety značky MARS, L&M, Petra, Sparta, Paramount a Golden Gate (cena je orientačná)

Do A – kategórie spadajú cigarety značky Marlboro, Davidoff, Camel (cena je orientačná)